Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gewijzigd op 21-05-2018.

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Creamama. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Creamama. Op uw verzoek doen wij u een schriftelijk exemplaar toekomen.

Andere voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Creamama en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Creamama.


2. Prijs, bestelling, levering


2.1 Prijs

Alle genoemde prijzen op de website van Creamama zijn in euro`s, inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten.

Alle prijzen op de website van Creamama zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.2 Bestellen

Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van Creamama een bevestigings e-mail. In deze bevestiging staat een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag van uw bestelling inclusief de verzendkosten.

2.3 Betaling en levering

Creamama ziet de betaling van het totaalbedrag inclusief verzendkosten graag  via een iDEAL-overschrijving. Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden.

Alle op Creamama’s website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per email aan u medegedeeld.

Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Creamama kenbaar heeft gemaakt.


2.4 Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Creamama totdat het gehele totaalbedrag is voldaan.

2.5 Verzenden

Zodra wij het pakket verzonden hebben, krijgt u hiervan een bevestiging per email.

2.6 Verzendkosten

Voor Nederlandse zendingen hanteert Creamama de tarieven vanaf € 2,30, € 6.95 voor een pakket tot 10 kg en € 13.25 voor grote pakketten, een en ander afhankelijk van artikelsoort en –gewicht .


3. Conformiteit en Garantie
Creamama staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

4. Retourrecht

Indien de bestelde artikelen (inclusief aanbiedingen, sale- en uitverkoop artikelen) niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft u het recht de artikelen binnen 14 dagen te retourneren en de overeenkomst met Creamama te ontbinden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken bij u of een vooraf aan Creamama bekendgemaakte vertegenwoordiger zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Creamama heeft teruggezonden, vervalt het recht op retourzending en ontbinding. Indien nodig dient u te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn geretourneerd.

U dient Creamama vooraf per email (info@creamama.nl) te informeren over de retourzending. Creamama bevestigt vervolgens de retourzending, waarna u de artikelen kunt retourneren. De retour te zenden artikelen dienen, naar inzicht van Creamama, in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Voor zover redelijkerwijs mogelijk dienen de retourzendingen in originele verpakking te zijn (inclusief accessoires en toebehoren). Indien de zaken door u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.

Het retour sturen is voor eigen risico.

Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Na ontvangst, controle en goedkeuring van de retourzending door Creamama, stort Creamama het aankoopbedrag (excl. verzendkosten van het artikel) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, retour op uw bankrekening.

5. Annulering

Creamama heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6. Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Creamama en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Privacy verklaring op de website van Creamama.

7. Wijzigingsrecht

Creamama behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

8. Intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website/webshop of andere uitingen van Creamama mag gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Creamama.

9. Aansprakelijkheid

Creamama is in alle gevallen slechts gehouden tot schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag van de geleverde zaak welke heeft geleidt tot een claim tot schadevergoeding. Creamama is niet aansprakelijkheid vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst of enige aanvullende schade in welke vorm dan ook.

10. Toepasselijk recht en geschillenoplossing

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Creamama is, naast deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van geschillen zullen partijen zoveel mogelijk trachten te komen tot een oplossing in der minne.

Indien een oplossing van en geschil in der minne niet tot de mogelijkheden behoort wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


Download de Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Creamama. Door het plaatsen van uw bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van Creamama. Op uw verzoek doen wij u een schriftelijk exemplaar toekomen.
Andere voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Creamama en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Creamama.

2. Prijs, bestelling, levering

2.1 Prijs
Alle genoemde prijzen op de website van Creamama zijn in euro`s, inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten.
Alle prijzen op de website van Creamama zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.2 Bestellen
Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van Creamama een bevestigings e-mail. In deze bevestiging staat een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag van uw bestelling inclusief de verzendkosten.

2.3 Betaling en levering
Creamama ziet de betaling van het totaalbedrag inclusief verzendkosten graag via een iDEAL-overschrijving. Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden.
Alle op Creamama’s website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per email aan u medegedeeld.
Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Creamama kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Creamama totdat het gehele totaalbedrag is voldaan.

2.5 Verzenden
Zodra wij het pakket verzonden hebben, krijgt u hiervan een bevestiging per email.

2.6 Verzendkosten
Voor Nederlandse zendingen hanteert Creamama de tarieven vanaf € 2,30, € 6.95 voor een pakket tot 10 kg en € 13.25 voor grote pakketten, een en ander afhankelijk van artikelsoort en –gewicht .

3. Conformiteit en Garantie
Creamama staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

4. Retourrecht
Indien de bestelde artikelen (inclusief aanbiedingen, sale- en uitverkoop artikelen) niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft u het recht de artikelen binnen 14 dagen te retourneren en de overeenkomst met Creamama te ontbinden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken bij u of een vooraf aan Creamama bekendgemaakte vertegenwoordiger zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Creamama heeft teruggezonden, vervalt het recht op retourzending en ontbinding. Indien nodig dient u te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn geretourneerd.
U dient Creamama vooraf per email (info@creamama.nl) te informeren over de retourzending. Creamama bevestigt vervolgens de retourzending, waarna u de artikelen kunt retourneren. De retour te zenden artikelen dienen, naar inzicht van Creamama, in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Voor zover redelijkerwijs mogelijk dienen de retourzendingen in originele verpakking te zijn (inclusief accessoires en toebehoren). Indien de zaken door u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
Het retour sturen is voor eigen risico.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Na ontvangst, controle en goedkeuring van de retourzending door Creamama, stort Creamama het aankoopbedrag (excl. verzendkosten van het artikel) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, retour op uw bankrekening.

5. Annulering
Creamama heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6. Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Creamama en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de Privacy verklaring op de website van Creamama.

7. Wijzigingsrecht
Creamama behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

8. Intellectueel eigendom
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website/webshop of andere uitingen van Creamama mag gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Creamama.

9. Aansprakelijkheid
Creamama is in alle gevallen slechts gehouden tot schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag van de geleverde zaak welke heeft geleidt tot een claim tot schadevergoeding. Creamama is niet aansprakelijkheid vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde winst of enige aanvullende schade in welke vorm dan ook.

10. Toepasselijk recht en geschillenoplossing
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Creamama is, naast deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van geschillen zullen partijen zoveel mogelijk trachten te komen tot een oplossing in der minne.
Indien een oplossing van en geschil in der minne niet tot de mogelijkheden behoort wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Privacybeleid

Creamama, gevestigd aan Gentiaan 64, 2631 VC te Nootdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.creamama.nl
Gentiaan 64
2631 VC Nootdorp
+31653863648
info@creamama.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Creamama geeft veel om privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over jouw gebruik van haar diensten heeft verzameld. Zij stelt jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Creamama. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-10-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Creamama wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als je vragen hebt over het privacybeleid dan kun je contact opnemen met Creamama voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het begin van het privacybeleid

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Betalingen
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie (Ideal). Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en de betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor de gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van

Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart de gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Mollie.

Verzenden
Creamama maakt gebruik van de diensten van MyParcel onderdeel van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij naam, adres en e-mailadres met hen delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
Bekijk hier het Privacy Beleid van MyParcel.

MijnWebwinkel
Creamama maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnWebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnWebwinkel heeft geen toegang tot de postvak en Creamama behandeld al haar e-mailverkeer vertrouwelijk.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creamama.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Creamama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Creamama analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Creamama verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Creamama neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Creamama) tussen zit. Creamama gebruikt de volgende computerprogramma`s of -systemen:
- Mijnwebwinkel.nl wordt gebruikt voor de webshop. Deze bewaart alle orders en dus ook gegevens van klanten
- Outlook.nl om contact met de klant te hebben over een bestelling
- Bij Myparcel worden de adres gegevens van de klant ingevoerd. Via Myparcel (Post.nl) worden dan de pakketten verstuurd. Myparcel stuurt een e-mail naar de klant met een track&trace nummer zodat het pakket door de klant gevolgd kan worden.
- Excel wordt gebruikt om de facturen op te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Creamama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Belastingdienst
Telefoonnummer > 7 jaar > Belastingdienst
Mailadres > 7 jaar > Belastingdienst
Factuur > 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden Creamama verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Creamama gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creamama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creamama.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Creamama wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Creamama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@creamama.nl.(Download de Algemene voorwaarden en Privacybeleid als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2019 creamama | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Vind jij koekies ook zo lekker?Voor een goede werking maakt deze site gebruik van koekies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.